Παρασκευή, 29 Ιουνίου 2018

Μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Αθλητικές Σπουδές»

Αξιότιμες κυρίες/αξιότιμοι κύριοι,

θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι ξεκίνησαν οι αιτήσεις εγγραφής για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 στο νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου «Αθλητικές Σπουδές: Κοινωνιολογία, Ιστορία, Ανθρωπολογία» (ΑΣΚ). Δεδομένου ότι το Πρόγραμμα απευθύνεται σε αποφοίτους Τμημάτων Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, σας παρακαλούμε θερμά, αν το κρίνετε σκόπιμο, να ενημερώσετε τα μέλη σας για την νέα προκήρυξη.
Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Αθλητικές Σπουδές» στοχεύει στην παροχή εξειδικευμένης γνώσης αναφορικά με ζητήματα κοινωνικής και πολιτισμικής ιστορίας, κοινωνιολογίας, ανθρωπολογίας και πολιτισμικών σπουδών του αθλητισμού και των σπορ, μέσω της διασύνδεσης θεωρητικής γνώσης και ερευνητικής πρακτικής. Στο τέλος των σπουδών τους,
οι απόφοιτοι του Προγράμματος θα έχουν αποκτήσει το θεωρητικό και μεθοδολογικό υπόβαθρο, καθώς και τις απαραίτητες δεξιότητες για την διεπιστημονική κοινωνική και πολιτισμική διερεύνηση του αθλητισμού.
Παράλληλα προς την ερευνητική αποστολή του, το Πρόγραμμα αποβλέπει στην εξειδίκευση στελεχών του αθλητισμού, του αθλητικού τύπου και της εκπαίδευσης, φέρνοντάς τους σε επαφή με τις νέες θεωρητικές και μεθοδολογικές τάσεις στο χώρο των κοινωνικών, ιστορικών και πολιτισμικών σπουδών του αθλητισμού.
Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο είναι ένα από τα δημόσια ΑΕΙ της χώρας, και οι τίτλοι και τα διπλώματα που απονέμει, είναι ισότιμα με αυτά των ελληνικών δημοσίων ΑΕΙ.
Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Αθλητικές Σπουδές παρέχει πολύπλευρη, υψηλού επιπέδου κατάρτιση στα επιστημονικά πεδία της Κοινωνιολογίας, Ιστορίας και Ανθρωπολογίας του Αθλητισμού, αποκλειστικά με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.
Για περισσότερες πληροφορίες: https://www.eap.gr/el/programmata-spoudwn/ (ιστοσελίδα ΑΣΚ)
Υποβολή αιτήσεων έως 9 Ιουλίου 2018: https://dev.eap.gr/student-candidate/public#/
Με εκτίμηση
Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου