Δευτέρα, 3 Ιουλίου 2017

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (επιπέδου Master) «Αθλητικές Σπουδές: Κοινωνιολογία, Ιστορία, Ανθρωπολογία»

Ενημερώνουμε ότι, όπως έχουμε ενημερωθεί, από το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο εγκαινίασε τη λειτουργία του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (επιπέδου Master) «Αθλητικές Σπουδές: Κοινωνιολογία, Ιστορία, Ανθρωπολογία». Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους και τις διαδικασίες πατήστε στον σχετικό σύνδεσμο.
Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου από την 6η Ιουνίου 2017 και ώρα 15.00 έως την 10η Ιουλίου 2017 και ώρα 15.00 στον σύνδεσμο: https://dev.eap.gr/student-candidate/public#/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου